Psychoterapia Rodzinna

Rodzina to podstawowa komórka społeczna, która w większości odpowiada za zdrowie psychiczne swoich członków. Wiele problemów natury emocjonalnej u ludzi znajduje swoje źródła właśnie w problemach rodzinnych. Szczególne znaczenie rodzina posiada dla dzieci, dla których funkcjonowanie w rodzinie stanowi podstawę rozwoju emocjonalnego. To w rodzinie uczymy się okazywania uczuć, troski i odpowiedzialności. Niestabilna sytuacja w rodzinie może skutkować deficytem poczucia bezpieczeństwa oraz szeregiem problemów osobistych, zarówno u podopiecznych, jak i u osób dorosłych. Dlatego pomoc psychologiczna dla rodzin ma tak duże znaczenie i warto poświęcić na nią czas oraz środki.

 

W kwestii takiej jak terapia rodzinna Warszawa stanowi bardzo dobrą lokalizację dla mieszkańców stolicy i okolicznych miejscowości. Szeroki wybór wykwalifikowanych specjalistów pozwoli bez większego trudu na podjęcie satysfakcjonującej współpracy z psychoterapeutą. Dzięki temu można wybrać terapeutę o preferowanej metodyce pracy, który podczas spotkań z rodziną wykazuje pełne zaangażowanie, empatię oraz wsparcie. Psychoterapeuta pomaga zidentyfikować prawdziwe problemy w rodzinie, a przede wszystkim ich przyczyny. Poddaje szczegółowej analizie nieporozumienia oraz konflikty w relacjach poszczególnych członków rodziny: par lub rodziców z dziećmi. Przedstawia zdrowe sposoby ich rozwiązywania, stopniowo stabilizując sytuację rodzinną.

 

Terapia rodzinna – na czym polega?

Z terapii rodzinnej może skorzystać każda rodzina. Wbrew szkodliwym przekonaniom, nie jest to rozwiązanie wyłącznie dla rodzin zmagających się z patologiami o podłożu społecznym. Psychoterapeuta może pomóc każdej rodzinie w zdrowszym funkcjonowaniu. Na pierwszą konsultację terapeutyczną można udać się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego czy psychologa, ale także poszukać psychoterapeuty na własną rękę.

Wstępem do terapii rodzinnej zawsze jest szczegółowa konsultacja psychologiczna. Podczas niej psychoterapeuta poznaje członków rodziny, ich osobowości oraz problemy, z jakimi się zmagają. Na tej podstawie omawia proponowaną metodykę pracy psychoterapeutycznej, określa częstotliwość, a niekiedy także liczbę spotkań. Psychoterapeuta jest w stanie obiektywnie zdefiniować podłoże problemów rodzinnych, podając ich konkretne przyczyny. Zachowuje dystans i neutralność, odgrywając rolę autorytetu, wobec którego osądów poszczególni członkowie rodziny nie czują się pokrzywdzeni.

W kwestii takiej jak psycholog rodzinny Warszawa jest świetnym miastem, aby skorzystać z pomocy psychoterapeuty wyspecjalizowanego w terapii poznawczo-behawioralnej. Ułatwia ona zmianę spojrzenia na doświadczane w rodzinie konflikty, zmiany w strukturze rodziny, a także naukę zachowań adekwatnych społecznie pomiędzy członkami rodziny. Spotkania psychoterapeutyczne mogą mieć różne konfiguracje. Część z nich odbywa się w pełnym składzie, ale w niektórych przypadkach psychoterapeuta może wyrazić chęć spotkania indywidualnego, na przykład z samym dzieckiem, z obojgiem lub jednym z rodziców.

W terapii rodzin często stosowane jest tzw. podejście systemowe. Przyjmuje ono, że w rodzinie każdy członek posiada określoną rolę, a jego zachowanie w istotny sposób oddziałuje na pozostałe osoby. Na początku psychoterapii każdy z członków rodziny ma możliwość określenia własnych celów, które chciałby osiągnąć poprzez psychoterapię, na przykład większe poczucie wsparcia, akceptację czy zaufanie. Konkretne cele pozwalają na stopniowe wypracowywanie zmian w relacjach oraz rezygnację ze schematów zachowań, które są szkodliwe.

Niekiedy w terapii rodzinnej konieczne okazuje się omówienie wpływu przeszłych, negatywnych doświadczeń, które miały wpływ na teraźniejszość rodziny. Często takie wydarzenia zostają przemilczane, a w efekcie w niewłaściwy sposób przepracowane. Dopiero praca nad nimi pozwala na poprawę bieżących relacji rodzinnych. Nawet podczas trudniejszych spotkań należy zachować otwartość, a także poczucie odpowiedzialności i wzajemnego zrozumienia. O powodzeniu psychoterapii decyduje bowiem odpowiednie zaangażowanie każdego członka rodziny. Zwykle psychoterapia rodzinna zajmuje od kilku tygodni do kilku miesięcy pracy.

 

Kiedy skorzystać z terapii rodzinnej?

Dla osób, które interesuje psychoterapia rodzinna Warszawa to doskonałe miasto do podjęcia pracy nad zdrowymi relacjami ze swoimi najbliższymi. Z terapii rodzinnej może skorzystać każda rodzina, która przechodzi jakikolwiek kryzys, na przykład chorobę lub śmierć jednego z członków, zmianę warunków życiowych lub rozwód rodziców. Problem nie musi jednak wprost dotyczyć wszystkich członków rodziny. Dobrą motywacją są choćby zaburzenia psychiczne jednego z członków rodziny, który nie radzi sobie ze swoimi emocjami, stresem, odpowiedzialnością lub rolą, którą przyjmuje w rodzinie. Pojedyncza jednostka ma bowiem wpływ na bieżące lub przyszłe zdrowie psychiczne pozostałych członków rodziny, w szczególności dzieci.

Napięcia w rodzinie zwykle stają się najbardziej widoczne w zachowaniu dziecka. Może ono przejawiać zaburzenia odżywiania, wycofanie emocjonalne, problemy w relacjach z rówieśnikami lub w nauce. Takich symptomów nigdy nie powinno się bagatelizować. W sytuacji gdy rodzice nie są w stanie zidentyfikować przyczyn niepokojących zachowań dziecka, koniecznie powinni skorzystać z pomocy terapeuty rodzinnego. Podczas spotkań rodziców z dziećmi w gabinecie psychoterapeutycznym można dojść do źródła problemów z podopiecznym, na przykład deficytu uwagi ze strony rodziców lub, wręcz przeciwnie, nadmiernej kontroli oraz presji w spełnianiu oczekiwań.

Jeśli w Twojej rodzinie dochodzi do częstych kłótni, pojawia się niechęć do rozmów, wzajemne ignorowanie lub inne, niewłaściwe zachowania oraz relacje – warto skorzystać z terapii rodzinnej. Tylko odpowiednio wykształcony psychoterapeuta jest w stanie wskazać właściwe modele wychowawcze oraz bezpieczne metody rozwiązywania konfliktów. Pomaga w odbudowie zdrowego podziału ról i obowiązków, rozwiązuje problemy komunikacyjne i kształtuje wzajemne zrozumienie pomiędzy członkami rodziny.