Trening kontroli złości dla dzieci i młodzieży

Sztuka panowania nad złością nierzadko wymaga profesjonalnego wsparcia z zewnątrz. Trening kontroli złości uczy umiejętności prospołecznych. Ułatwia radzenie sobie z negatywnymi emocjami oraz pokazuje, jak pokonywać problemy w dojrzały sposób.

Kiedy zapisać dziecko na trening kontroli złości?

Jeśli Wasz potomek nie potrafi zapanować nad gniewem, pomoże mu trening kontroli złości dla dzieci i młodzieży Warszawa to miasto, w którym przeprowadzamy tego typu terapię.

Czym jest trening kontroli złości dla dzieci i młodzieży?

Celem treningu kontroli złości i kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży jest pomoc dzieciom i młodzieży lepiej radzić sobie z emocjami, których doświadczają. Trening uczy panowania nad złością i gniewem. W czasie treningu dzieci i młodzież uczą się alternatywnych w stosunku do agresji metod radzenia sobie z wymaganiami otoczenia. Uczestnicy treningu poznają umiejętności prospołeczne, które pozwalają skutecznie sobie radzić w rożnych sytuacjach.