Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Bez kategorii 25 stycznia, 2021

Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to jeden z wielu nurtów terapeutycznych obecnych w psychologii i psychoterapii. Jest oparta na założeniu, które mówi, że zazwyczaj to, co nas spotyka – ludzie, relacje, zdarzenia same w sobie – nie jest problemem. To, co będzie czyniło określone zdarzenia trudnymi dla nas, to nasze interpretacje, czyli sposób, w jaki tłumaczymy sobie pewne rzeczy. Nasze interpretacje przekładają się na zachowania i mocje.

Celem terapii poznawczo-behawioralnej jest identyfikacja problemowych myśli i ich zmiana w kierunku większej realności. Zmianę osiąga się poprzez dostarczanie naszemu systemowi poznawczemu nowych danych, które mogą zmienić przyjmowane przez nas założenia, nasze interpretacje.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna opiera się na dyskutowaniu błędnych i tendencyjnych wyjaśnień i zastępowaniu ich nowymi – bardziej przydatnymi, odpowiadającymi stanowi faktycznemu.

Terapeuci poznawczo-behawioralni wykorzystują w swojej pracy szereg technik, by umożliwić bądź wzmocnić zmianę. Techniki poznawcze związane są z analizą i weryfikacją treści poznawczych. Opierają się one na dialogu prowadzonym z klientem. Z kolei techniki behawioralne ukierunkowane są na zmianę zachowań, która umożliw weryfikację i odrzucenie błędnych przekonań i interpretacji.

Terapia poznawczo-behawioralna główny nacisk kładzie na samodzielną pracę pomiędzy sesjami opartą na konkretnych zadaniach. Sesja terapeutyczna stanowi wzmocnienie i przygotowanie do funkcjonowania w realnych warunkach i radzenia sobie z rzeczywistymi trudnościami.

Należy zaznaczyć, że psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jak dotąd jedynym nurtem terapeutycznym, którego skuteczność została zweryfikowana na podstawie wielu badań naukowych.