O Nas

Gdy powoływaliśmy do życia nasz gabinet psychoterapii przyświecała nam idea, by uwolnić naszych klientów od ograniczających ich schematów. Schemat zamyka nas na nowe doświadczenia, jednostronnie ukierunkowuje myślenie, spostrzeganie i uczucia. Czyni nas nieszczęśliwymi i ogranicza nasze możliwości. Razem możemy przezwyciężyć schemat i odzyskać wolność myślenia.

Jesteśmy psychologami, psychoterapeutami oraz trenerami. Pracujemy w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, który zakłada, że sposób, w jaki interpretujemy to, co nas otacza ma wpływ na nasze emocje i zachowania. Stale poszerzamy swoją wiedzę o nowe umiejętności i sposoby pracy z różnymi problemami. W naszej praktyce łączymy rożne podejścia i techniki, by uzyskać maksymalny efekt terapeutyczny.

Jesteśmy certyfikowanymi trenerami kształtowania umiejętności prospołecznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz posiadamy uprawnienia trenerskie Treningu Zastępowania Agresji. 

Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Nasi specjaliści

Znajdziesz tu informacje na nasz temat. Jesteśmy psychologamipsychoterapeutami poznawczo-behawioralnymi oraz trenerami treningu zastępowania agresji oraz kształtowania umiejętności prospołecznych. W naszej pracy korzystamy z podejścia poznawczo-behawioralnego wzbogaconego o techniki wywodzące się z nurtu terapeutycznego zwanego terapią schematu ukierunkowanego na emocje i doświadczanie.

Piotr Gołąb

Psycholog, psychoterapeuta, trener
Psycholog, psychoterapeuta CBT, trener treningu zastępowania agresji (TZA), trener kształtowania umiejętności prospołecznych i zastępowania złości dzieci i młodzieży (StArt).Zajmuje się tematyką złości, agresji, gniewu. Prowadzi treningi zastępowania agresji, których celem jest wypracowanie alternatywnych dla złości i agresji form zachowania się i realizowania własnych celów.Pomaga w radzeniu sobie ze stresem, napięciem w różnych problemowych sytuacjach (praca, kontakty interpersonalne itp.).Specjalizuje się w terapii par opartej na paradygmacie poznawczo-behawioralnym, w której nacisk jest kładziony na wzajemną komunikację, pozytywną wymianę i rozwiązywanie problemów.Prowadzi treningi kształtowania umiejętności prospołecznych i zastępowania dla dzieci, młodzieży i rodzin. Forma treningu pozwala rodzicom, jak i dzieciom przyswoić i kształtować odpowiednie umiejętności, które w skuteczny sposób pozwalają radzić sobie z problemowymi zachowaniami i trudnymi emocjami.Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym opartą na korygowaniu problemowych myśli i zachowań. Specjalizuje się w psychoterapii depresji, zaburzeń afektywnych-dwubiegunowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych oraz spektrum zaburzeń lękowych takich, jak fobie społeczne, czy lęk uogólniony.W pracy wykorzystuje elementy terapii schematu pozwalające skutecznie leczyć zaburzenia osobowości.

Jolanta Gołąb

Psycholog, psychoterapeuta, trener
Psycholog, psychoterapeuta specjalizujący się w terapii par oraz rodzin. W kręgu jego zainteresowań pozostają ponadto zaburzenia lękowe (zaburzenie lękowe uogólnione, fobie), chroniczny stres. Ukończyła Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach. Obecnie w trakcie 4 letniego kursu z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowej terapii rodzin. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Doświadczenie zdobywała pracując z rodzinami dysfunkcjonalnymi oraz obciążonymi problemem alkoholowym w Poradni Uzależnień dla dzielnicy Warszawa-Bemowo przy ulicy Czumy w Warszawie. Uczestniczyła w grupach terapeutycznych na różnym poziomie zaawansowania oraz grupach wsparcia dla osób współuzależnionych. W Poradni Zdrowia Psychicznego przy ulicy Wrocławskiej w Warszawie zajmowała się pacjentami cierpiącymi na zaburzenia lękowe (fobie, OCD) oraz doświadczających chronicznego stresu. Pracowała pod opieką superwizora. W oddziale psychiatrycznym szpitala Wolskiego w Warszawie zdobywała doświadczenie w pracy z pacjentami z rozpoznaniem zaburzeń lękowych (zaburzenie lękowe uogólnione, fobie). W szpitalu im. Dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu prowadziła zajęcia psychorysunku i choreoterapii. Uczestniczyła w systemowej terapii rodzin pod opieką doświadczonego superwizora. Obecnie pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz pracą z rodzinami potrzebującymi wsparcia.
W pracy terapeutycznej kieruje się założeniem, że rozmowa, wysłuchanie siebie nawzajem przełamuje nawet największe bariery.
Uwielbia improwizować na pianinie i taniec towarzyski.