Trening kształtowania umiejętności prospołecznych

Na czym polega trening kształtowania umiejętności prospołecznych?

Trening kształtowania umiejętności prospołecznych skierowany jest do osób, które doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, mają trudności z asertywnością, obroną swoich praw, mówieniem „nie”. Trening polega na przyswajaniu umiejętności pozwalających skutecznie sobie radzić w różnych okolicznościach. Trening jest oparty na trzech krokach: Zapoznanie się z procedurą umiejętności, trening w bezpiecznym otoczeniu, zastosowanie umiejętności w realnych sytuacjach.

Trening kształtowania umiejętności prospołecznych

To rodzaj terapii dla osób mających problemy z asertywnością i odmawianiem. Spotkania mogą tez stanowić wsparcie dla ludzi, którzy nie radzą sobie w relacjach społecznych. Dzięki treningowi uczestnicy poznają sposoby na wychodzenie z różnych, nierzadko trudnych sytuacji. W trakcie trzyetapowego szkolenia pacjenci nauczą się w praktyce zastosowania nowych umiejętności.

 

Kiedy zgłosić się na trening kształtowania umiejętności prospołecznych?

Jeżeli czujesz, że brak Ci pewności siebie, zgłoś się na trening kształtowania umiejętności prospołecznych Warszawa to miasto, w którym otrzymasz pomoc.