Trening zastępowania agresji

Oferowane przez nas trzymodułowe szkolenie to sprawdzony program przeznaczony dla osób traktujących agresję jako środek komunikacji. Ułatwia spojrzenie z dystansu na swoje działania, a także pokazuje powiązania przyczyn z konsekwencjami. Podczas treningu uczestnicy uczą się kontrolować złość oraz rozwiązywać problemy skutecznie, ale bez przemocy. Doskonalą umiejętności pokonywania emocji, które wywołują agresję.

Kiedy skorzystać z treningu zastępowania agresji

Jeśli nie radzisz sobie ze złością, potrzebujesz pomocy takiej jak trening zastępowania agresji Warszawa to miasto, w którym otrzymasz wsparcie specjalistów.

Na czym polega trening zastępowania agresji?

Trening zastępowania agresji jest nowoczesnym i sprawdzonym programem skierowanym do osób, które doświadczają złości i przejawiają zachowania agresywne. Składa się z trzech modułów: Treningu kontroli złości – ukierunkowanego na radzenie sobie z emocjonalnym składnikiem agresji. Treningu umiejętności prospołecznych – pozwalającym nabyć umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów. Treningu wnioskowania moralnego – rozwijającego szersze spojrzenie na przyczyny i konsekwencje własnych działań