Psychoterapia – na czym polega i dlaczego warto ją rozważyć?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, Kim jest psycholog i psychoterapeuta?

Dzięki psychoterapii można w sposób obiektywny, oczami specjalisty spojrzeć na swoje życie i napotykane w nim trudności. Bardzo często pozwala to na nazwanie źródeł doświadczanych problemów. Psychoterapia nie służy jednak wyłącznie analizowaniu negatywnych aspektów życia. Wręcz przeciwnie – pomaga pacjentowi zauważyć także własne atuty, siłę oraz możliwości. Uczy brania odpowiedzialności za swoje życie, a zatem działania w kierunku zmiany na lepsze. Poznawane są nowe metody rozwiązywania problemów, co nierzadko całkowicie zmienia podejście do życia. Jeśli interesuje Cię profesjonalna psychoterapia Warszawa Śródmieście stanowi doskonałą lokalizację do odwiedzenia gabinetu psychoterapeutycznego Wolni od schematu.

Psychoterapia z reguły ma charakter długoterminowy. Spotkania odbywają się minimum raz na dwa tygodnie, choć w zależności od specjalisty oraz przypadku pacjenta może być to również raz na tydzień lub kilka razy w tygodniu. Ważnym elementem psychoterapii jest praca własna pacjenta, czyli po prostu tworzenie nowych nawyków w codziennym życiu. Zwykle wiąże się to ze zmianą zachowania wśród ludzi lub sposobu spędzania czasu. Niekiedy psychoterapeuta z góry określa liczbę spotkań dla pacjenta, choć najczęściej termin zakończenia psychoterapii pozostaje nieokreślony. Psychoterapia może zająć zarówno kilka miesięcy, jak i kilka lat.

Wiele osób decyduje się na psychoterapię indywidualną. Wówczas w spotkaniach bierze udział wyłącznie psychoterapeuta oraz pacjent. W przypadku problemów rodzinnych na spotkania mogą uczęszczać także pary oraz rodzice z dziećmi. Ciekawe rozwiązanie może stanowić jednak także terapia grupowa. Psychoterapeuta organizuje ją dla kilku lub nawet kilkunastu osób o zbliżonym problemie, na przykład uzależnieniu lub przejściu konkretnej traumy. Niekwestionowaną zaletą psychoterapii grupowej jest poczucie wsparcia oraz wspólnoty z innymi ludźmi, którzy doświadczyli w życiu podobnych trudności. Obserwując ich emocje, można poniekąd spojrzeć w sposób obiektywny na samego siebie.

 

Terapia poznawczo-behawioralna

Wśród miast w Polsce, w których dostępna jest psychoterapia poznawczo-behawioralna Warszawa pozostawia pacjentom największy wybór gabinetów oraz placówek. Terapia poznawczo-behawioralna służy psychoterapeutom już od lat 60. XX wieku, gdy opracował ją psychiatra Aaron Beck. Stanowi skuteczną strategię przede wszystkim w leczeniu pacjentów zmagających się ze stanami depresyjnymi oraz lękowymi. Skutecznie uświadamia wzajemną korelację myśli, emocji oraz zachowań. Na tej podstawie uczy, że utrwalone pod wpływem konkretnych emocji i przekonań wzorce zachowań bardzo często są całkowicie nieświadome, a jednocześnie szkodliwe. Najważniejsze elementy tego rodzaju terapii to identyfikacja bodźców wywołujących dyskomfort psychiczny, następnie analiza indywidualnych przekonań pacjenta, wynikających z nich emocji oraz odczuć fizycznych, a na końcu zachowań, które stanowią efekt wcześniejszych elementów.

W kwestii takiej jak terapia poznawczo-behawioralna Warszawa ma wiele do zaoferowania. Terapia poznawczo-behawioralna pozwala uświadomić sobie te nawykowe postępowania i sukcesywnie zastępuje je nowymi, zdrowymi dla pacjenta i jego otoczenia wzorcami. Często wiąże się to z jednoczesną zmianą przekonań i interpretowania rzeczywistości, ponieważ pacjent uczy się spoglądać na życie na nowo. Istotną cechą charakterystyczną tej formy terapii jest jej silna koncentracja na aktualnych problemach. Niekiedy pacjent musi analizować także swoją przeszłość, ale nigdy nie stanowi to głównego tematu spotkań.

 

Kim jest psycholog i psychoterapeuta?

Psycholog ukończył pięcioletnie studia magisterskie. Posiada odpowiednie kwalifikacje, aby doradzać pacjentom w kwestiach relacji międzyludzkich, wychowywania dzieci, pracy czy też psychoedukacji. Może przeprowadzać testy psychologiczne, wydawać orzeczenia oraz stawiać diagnozy psychologiczne. Nie posiada uprawnień do stosowania terapii farmakologicznej wobec swoich pacjentów, dlatego nie może zapisywać leków. Psycholog nie prowadzi również psychoterapii, jeśli nie ma dodatkowych uprawnień. Warto jednak mieć świadomość, że wielu absolwentów psychologii nabywa kolejne uprawnienia psychoterapeutyczne. Jeśli zatem interesuje Cię psycholog Warszawa Śródmieście to jedna z lepszych lokalizacji w stolicy, aby udać się na spotkanie.

Psychoterapeuta to psycholog o poszerzonych kwalifikacjach w dziedzinie psychoterapii. Co ważne, psychoterapeuta zwykle odbył szkolenia w zakresie konkretnego rodzaju psychoterapii, na przykład poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej lub transkulturowej psychoterapii pozytywnej. Ma to wpływ na późniejszą metodykę pracy psychoterapeuty. Podczas gdy psycholog zazwyczaj działa doraźnie, psychoterapeuta ma znacznie dłuższy, bardziej regularny kontakt z tym samym pacjentem. Oprócz postawienia diagnozy proponuje konkretne rozwiązania problemu i podczas kolejnych wizyt omawia z pacjentem postępy oraz analizuje trudności i niepowodzenia. Wśród miejscowości, w których dostępny jest dobry psychoterapeuta Warszawa stanowi jedną z kluczowych lokalizacji.

Z pomocy zarówno psychoterapeuty, jak i psychologa warto skorzystać, gdy w życiu występują problemy rodzące trudności emocjonalne. Mogą dotyczyć one dowolnej sfery: osobistej, zawodowej czy społecznej. Wówczas psycholog może doradzić, jak zdrowo postępować, aby sobie z nimi radzić. Na wizytę u psychologa lub psychoterapeuty warto udać się także, gdy negatywne emocje zaczynają dominować w samopoczuciu lub posiada się niesatysfakcjonujące relacje z otoczeniem. Z pomocą wykwalifikowanego specjalisty można przepracować różnego rodzaju traumy oraz bolesne wspomnienia.

W kwestii takiej lub psychoterapeuta albo psycholog dla dorosłych Warszawa oferuje najszerszy wybór wykwalifikowanych specjalistów. Psycholog i psychoterapeuta mogą pomagać wszystkim osobom, które potrzebują w życiu zmiany na lepsze, na przykład ułatwiając osobom uzależnionym wyjście z nałogu. W razie potrzeby psycholog lub psychoterapeuta może także wystawić skierowanie do psychiatry, aby wspomóc psychoterapię leczeniem farmakologicznym. Zwykle również takie osoby są w stanie polecić konkretnego, zaufanego specjalistę.